Адміністратыўныя працэдуры

Выписка из приказа о назначении ответственного за осуществление административных процедур

Дзяржаўная ўстанова адукацыі

«Даматканавіцкі дзіцячы сад

Клецкага раёна»

ВЫПІСКА З ЗАГАДУ

 

02.09.2019 № 53

 

 аг. Даматканавічы                                      аг. Домоткановичи

 

Аб арганізацыі работы са зваротамі

грамадзян

     З мэтай выканання Указаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.04.2010 № 200 “Аб адміністрацыйных працэдурах, якія ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах  грамадзян” і № 197 ад 19.04.2012 “Аб унясенні дапаўненняў і змяненняў ва Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.04.2010 № 200”

 

ЗАГАДВАЮ:

  1. Назначыць Пальчык А. А., загадчыка, адказнай за арганізацыю работы са зваротамі грамадзян.
  2. Назначыць Пальчык А.А., загадчыка, адказнай за вядзенне журнала ўліку пісьмовых зваротаў грамадзян і юрыдычных асоб.
  3. Назначыць Пальчык А.А., загадчыка, адказнай за паўнату, дакладнасць, належнае размяшчэнне інфармацыі на стэндзе “Адно акно”, своечасовае яго абнаўленне.
  4. Ускласці на Пальчык А.А., загадчыка, адказнасць за выкананне наступных адміністрацыйных працэдур:

Нумар працэдуры

Назва адміністрацыйнай працэдуры

2.1.

Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі

2.2.

Выдача даведкі аб месцы працы, службы і займаемай пасадзе

2.3.

Выдача даведкі аб перыядзе работы, службы

2.19.

Выдача даведкі аб выхадзе на работу, службу да канца водпуску па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і  спыненні выплаты дапамогі

2.25.

Выдача даведкі аб  знаходжанні ў водпуску па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў

6.3.

Выдача даведкі аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам альбо выхаванцам

  1. Назначыць адказным за ажыццяўленне адміністрацыйных працэдур у выпадку адсутнасці загадчыка Пальчык А. А., выхавальніка дашкольнай адукацыі Дмухоўскую М.П.

 

Загадчык                                                                           А. А. Пальчык

 

свернуть

Адміністратыўныя працэдуры

Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы осуществления административных процедур: Закон Республики Беларусь "Об основах административных процедур" от 28.10.2008 №433-3 Указ Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 №200 "Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан"
развернуть

Перечень административных процедур, осуществляемых государственным учреждением образования «Домоткановичский детский сад Клецкого района» в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200

№ п/п

Наименование процедуры

Ответственный

2.1. Выдача выписки (копии) трудовой книжки Заведующий
2.2. Выдача справки о месте работы, службы и занимаемой должности Заведующий
2.3. Выдача справки о периоде работы Заведующий
2.19. Выдача справки о выходе на работу до истечения отпуска по уходу за ребёнком в возрасте до 3 лет и прекращения выплаты пособия Заведующий
2.25. Выдача справки о нахождении в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3 лет Заведующий

Максимальный срок рассмотрения обращения гражданина и выдача справки - 5 дней со дня обращения.

Административные процедуры осуществляются бесплатно

Срок действия справки - бессрочно

№ п/п

Наименование процедуры

Ответственный

6.3. Выдача справки о том, что гражданин является воспитанником учреждения образования (с указанием иных необходимых сведений, которыми располагает учреждения образования)

Заведующий

 

       Максимальный срок рассмотрения обращения гражданина и выдачи справки – 5 дней со дня обращения.

  Административная процедура осуществляется бесплатно

Срок действия справки - 6 месяцев

   Ответственный за осуществление административных процедур – Пальчик Елена Адамовна, заведующий ГУО «Домоткановичский детский сад Клецкого района», 1-ый этаж, кабинет заведующего, тел. 80179344390

    В случае временного отсутствия Пальчик Елены Адамовны, ее обязанности по осуществлению указанных административных процедур возлагаются на Дмуховскую Марию Павловну, воспитателя дошкольного образования тел. 80179344390

свернуть